המבצע מתקיים לשכבת ט', כולל : חתירה ממבואות ים לחוף דור וחזרה (48ק"מ), בכל סירה 10 תלמידים ומפקד (תלמיד). הניקוד על קצב, מוראל, ניקיון סירות, תחרויות חבל ועוד. בסיום המבצע תלמידי ביה"ס מקבלים את הסירות עם שובם למעגן.