נבחרות השיט מורכבות מסגנים ומפקדי סירות והן מייצגות את הכפר בתחרויות השייט: רגב אלמוג, שיוט ערים, פלצור, אח"י אילת, קורקין, קריצ'מן, דקר וחומות עכו.